Welcome to the Tanatside Hunt web site!

The country is situated in Powys, adjoining the Shropshire boundary. It comprises the vales of Severn, Vyrnwy and Tanat and consists of woodlands and hills. It adjoins Sir Watkin Williams-Wynn’s Hunt to the North, the North Shropshire Hunt, the South Shropshire Hunt and the United Pack to the east and the David Davis Hunt to the south. Country to the west is not hunted.

Hunting is in accordance with the Hunting Act 2004.


Croeso i wefan Helfa Tanatside!

Mae’r cefn gwlad wedi’i leoli ym Mhowys, wrth ymyl y ffin â Sir Amwythig. Mae’n cynnwys dyffrynnoedd yr Hafren, Efyrnwy a Thanat ac yn goedwigoedd a bryniau. Mae’n ffinio â Helfa Syr Watkin Williams-Wynn i’r gogledd, Helfa Gogledd Sir Amwythig, Helfa De Sir Amwythig a’r United Pack i’r dwyrain a Helfa David Davies i’r de. Nid yw’r wlad i’r gorllewin yn cael ei hela.

Cynhelir helfeydd yn unol â Deddf Hela 2004.